CẦN CÂU LURE LEO 2m1

350,000

Cần câu lure

Hiệu leo

Dài 1m8 hoặc 2,1 m

Tải mồi 5-15 g

Mô tả

-Có 2 loại : loại cần máy đứng và loại cần máy ngang

Chiều dài có các size 1m8,2m1,2m4

Chiều dài thu gọn 60cm

Chất liệu cacbon tổng hợp

Tải cá 3-7kg

LINE WT 10-20

Độ cứng M

Đọt ngọn :1,2 ly

Khoen chắc khỏe,chống mòn,sước

Trọng lượng 140-160g

sản phẩm chuyên sử dụng câu lure

X