Sendo Cần Câu Siêu Bạo Lực Pioneer Astro

300

Mô tả

  • Thương hiệu: Pioneer
  • Model: Astro
  • Chiều dài:
  • 2m7 :300k
  • Chất liệu: Cần Rỗng 2 khúc  E- Glass.
  • Tải cá: 6.8-13.6 Kg. với 3m0 , tải cá 9.1 kg với 2m7
  • Tải Mồi: 60-120g
  • Số khoen : 8 Khoen bao gồm đầu bu với 3m0 , 7 khoen bao gồm đầu bu với 2m7
X