Cần Câu Lure 2 Ngọn Máy Đứng Và Máy Ngang

463,000

Mô tả

Màu sắc: đen
Chất liệu Carbon chắc chắn
Đầu bu: chống xoắn
Số ngọn: 2
Tải mồi: 7-30g
Độ cứng: H/MH

 • Cần Câu Lure 2 Ngọn Máy Đứng Và Máy Ngang
 • Màu sắc: đen
 • Chất liệu Carbon chắc chắn
 • Đầu bu: chống xoắn
  • 2m1: 2 khúc
  • 2m4: 2 khúc
  • 2m7: 3 khúc
 • Số ngọn: 2
 • Tải mồi: 7-30g
 • Độ cứng: H/MH
 • Tải cá: 10kg
 • Kiểu máy: máy đứng và máy ngang
 • cần 2,1m ngang 363.000
 • cần 2,1m đứng 363.000
 • cần 2,4 m ngang  413.000
 • cần 2,4m đứng 413.000
 • cần 2,7m đứng 463.000
X