CẦN CÂU CÁ CHÉP, NHẬT BẢN

210,000

Nhà máy bán buôn cần câu cá chép lớn Cần câu cá Nhật Bản cần câu ngắn 19 cần điều chỉnh 6H cần câu cá xuyên biên giới

Chất liệu: carbon

Danh mục:

Mô tả

3.6 (mét) 210,000
4,5 (mét) 270,000
5,4 (mét) 330,000
6,3 (mét) 400,000
X