Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 4H Tím

820

Danh mục: ,

Mô tả

Vật liệu sản xuất : Carbon 60T kết hợp carbon 46T Nhật Bản

( Hàm lượng carbon cao nhất, tốt nhất )

chiều dài :3.6
số lóng : 4
ĐK ngọn (mm)1.1
ĐK gốc (mm) :12.5
Trọng lượng (g) : 57
Thu gọn (cm) : 108
Trọng tải (g) :2400
chiều dài : 4.5 m
số lóng : 4
ĐK ngọn (mm)1.1
ĐK gốc (mm) :14
Trọng lượng (g) : 72
Thu gọn (cm) : 120
Trọng tải (g) :2600
 
chiều dài : 5.4
số lóng : 5
ĐK ngọn (mm)1.1
ĐK gốc (mm) :16
Trọng lượng (g) : 89
Thu gọn (cm) : 118
Trọng tải (g) :2800
 
chiều dài :6.3
số lóng : 6
ĐK ngọn (mm)1.1
ĐK gốc (mm) :18
Trọng lượng (g) : 134
Thu gọn (cm) : 118
Trọng tải (g) :3000

Giá chi tiết :

Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 4H Tím 3m6 : 690.000đ

Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 4H Tím 4m5 : 765.000đ

Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 4H Tím 5m4 : 820.000đ

Cần Tay Guide Bashen Thắng Lợi 4H Tím 6m3 : 900.000đ

X