Máy đứng SHIMANO SIENNA

490

Danh mục:

Mô tả

 

Thông số máy câu đứng Shimano Sienna New 2019

thông số máy shimano sienna FG new 2019

Hiện tại Shop đang có các Size sau của Shimano Sienna FG new 2019

Shimano Sienna FG Size 500

 

 • Vòng Tua: 5.6:1
 • Tải cá: 2kg
 • Trọng lượng: 180gr
 • Bạc đạn: 3+1
 • Độ vào dây nylon: 0.20mm – 110m
 • Thích hợp để câu cần UL và địa hình lure suối

Máy câu đứng Shimano Sienna FG Size 1000

 • Vòng Tua: 5.0:1
 • Tải cá: 3kg
 • Trọng lượng: 205gr
 • Bạc đạn: 3+1
 • Độ vào dây nylon: 0.8mm – 140m
 • Thích hợp để câu cần UL

Máy câu đứng Shimano Sienna FG Size 2000

 • Vòng Tua: 5.0:1
 • Tải cá: 4kg
 • Trọng lượng: 250gr
 • Bạc đạn: 3+1
 • Độ vào dây nylon: 0.25mm – 120m
 • Thích hợp câu lure cá lóc, trê, chim, chẽm hồng… phối hợp với cần size: L ML, M sẽ hợp\

Máy câu đứng Shimano Sienna FG Size 2500

 

 • Vòng Tua: 6.2:1
 • Tải cá: 4kg
 • Trọng lượng: 250gr
 • Bạc đạn: 3+1
 • Độ vào dây nylon: 0.25mm – 160m
 • Thích hợp câu lure cá lóc, trê, chim, chẽm, hồng… phối hợp với cần size: M – MH – H sẽ hợp

Máy câu đứng Shimano Sienna FG Size C3000

 

 • Vòng Tua: 5.0:1
 • Tải cá: 8.5kg
 • Trọng lượng: 250gr
 • Bạc đạn: 3+1
 • Độ vào dây nylon: 0.25mm – 210m
 • Thích hợp câu lure cá lóc, trê, chim, chẽm, hồng… phối hợp với cần size: M – MH – H sẽ hợp

Máy câu đứng Shimano Sienna FG Size 4000

 

 • Vòng Tua: 5.2:1
 • Tải cá: 8.5kg
 • Trọng lượng: 320gr
 • Bạc đạn: 3+1
 • Độ vào dây nylon: 0.30mm – 180m

Model:

  • 500FG : 570k
  • 2500FG : 570k
  • 3000: 490k
  • 4000 :500k

 

  • ❗Trọng lượng:
  • 195gr
  • 250gr

 

  • ❗Ratio:
  • 5:1
  • 5:1

 

  • ❗Drag:
  • 2kg
  • 4kg

 

  • ❗PE(mm/m):
   • 0.6/185
   • 0.8/140
   • 1/110
   • 1/320
   • 1.2/240
   • 1.5/140

 

  • ❗Bạc đạn:
  • 3+1BB
  • 3+1BB
X