“Máy Câu Cá kim loại Deukio HS 2000 – 3000 – 4000

350

Danh mục:

Mô tả

“Máy Câu Cá kim loại Deukio HS 2000 – 3000 – 5000 

Thông số
+Máy Câu Cá Deukio Hs
+Máy có 3 size
___HS2000 nặng 366gr –
gear ration 7.1:1
0.18mm/150m 0.20mm/120m 0.22mm/100m

___HS3000 nặng 376gr
Gear ration: 7.1:1
0.23mm/200m 0.28mm/160m 0.32mm/120m

___HS4000 nặng 465gr
Gear Ration: 6.7:1
0.30mm/340m 0.32mm/300m 0.35/250m

X