Còi hú, còi báo cá, chuông điện YOLO

75,000

Mô tả

Xuẩt xứ : Trung Quốc
Có kèm pin
Cách sử dụng: xen cước câu vào 2 chốt nhạy để cá kéo 2 chốt chuyển động hú còi
Có đèn sáng báo cá ban đêm
Có miếng đệm kẹp vào cần chắc chắn

X