Cần máy Abu Garcia Fighter carbon

1,200,000

Mô tả

Cần máy Abu Garcia Fighter carbon

Thuộc phân khúc cao cấp cần chịu lực rất cao, có thể dùng để câu biển, câu sông.

Thông tin chi tiết cần Fighter Carbon

  • Chất liệu: Carbon xoắn X
  • Đọt cần (ngọn cần): 3 ly
  • Khoen Fuji SIC K
  • Sức tải cá lên đến 20kg
    Dài 3 M 1,200,000
    Dài 2,7 M 1,150,000
    Dài 2,4 M 1,100,00

Nếu bạn là dân câu cá chuyên nghiệp thì cần máy Abu Garcia Fighter không thể thiếu trong bao cần của bạn

Có thể dùng câu sông, câu biển thoải mái, đơn giản vì độ chịu lực của cần cực tố

X