Cần Lure Shimano Majestic

850,000

Mô tả

Shimano Majestic 2020 – B610M-2 | Máy Ngang
2 Khúc | Độ Cứng: M | Action: R | Dài: 208cm | Nặng: 135g | Tải mồi: 7-28g | Tải Dây: 8-16lb
850,000đ
Shimano Majestic 2020 – B610ML-2 | Máy Ngang
2 Khúc | Độ Cứng: ML | Action: R | Dài: 208cm | Nặng: 122g | Tải mồi: 5-20g | Tải Dây: 7-14lb
850,000đ
Shimano Majestic 2020 – B76M-2 | Máy Ngang
2 Khúc | Độ Cứng: M | Action: R | Dài: 229cm | Nặng: 140g | Tải mồi: 7-28g | Tải Dây: 8-16lb
920,000đ
X