CẦN CACBON ASHINO DÒNG TOYOSAWA

390,000

Model :Recon Mk II
Thương hiệu : Ashino
Chiều dài : 2m7/3m
Chất liệu : carbon 2 da xoắn X
Lure Weight ( sức nặng chì,mồi) : 60g – 120g có thể hơn
Line :50lb ~ 23kg
Khoen: Fuji chân K
Số khoen: 8
Pad máy : Fuji
Đọt : 2ly8
Action(độ cứng) : MH

Mô tả

cần cac-bon Ashino dòng Toyosawa

2m7 :390k

sf 130-270

SECTIONS :2

LURE :20-60G

Line :12-25lbs

X