Cần Lure Daiwa 2 khúc Infeet 602MS / 702MS ( Đứng ) – 602MHB / 672MHB ( Ngang )

1,600,000

Mô tả

Giá chi tiết :

– Cần Lure Daiwa 2 Khúc INFEET 602MS (đứng): 1.600.000đ

– Cần Lure Daiwa 2 Khúc INFEET 702MS (đứng) : 1.660.000đ

– Cần Lure Daiwa 2 Khúc INFEET 602MHB (ngang) : 1.600.000đ

– Cần Lure Daiwa 2 Khúc INFEET 672MHB (ngang) : 1.660.000đ

Chiều dài : 1m8 / 2m1 – 1m8 / 2m

Chiều dài thu gọn : 94cm / 107cm – 94cm / 106cm ( 2 khúc)

Trọng lượng : 120gr / 125gr – 138gr / 140gr

Chất liệu : Carbon HVF – xoắn 2 da

Line : 7-16lb / 8-20lb 

Mồi : 5-18gr / 7-21gr

Khoen : Fuji FaZLite chân K

Đầu bu : Fuji FaZLite chống xoắn

Số khoen : 7 + 1 đầu bu / 8 + 1 đầu bu

Đọt : 1.8mm / 2.0mm

Độ cứng : M / MH

Xuất xứ : Daiwa / Made in Việt Nam

X