cần 2 Khúc Đặc Trong Suốt Siêu Bạo Lực

130

Mô tả

.cần câu cá dạng đặc trong,

cần câu 2 khúc trong dài 1,8m

– Cần 2 khúc, tải cá cao.

Đọt 3 ly. rất dẻo ạ.

Tải cá dìu 5- 7kg thoải mái ạ.

Nhấc tĩnh 2kg.

– Chiều dài: 1,65:130k

1m8:140k

2m1:150k

2m4:160k

2m7:170k

loại cần 2 khúc.

Khớp nối bằng khoen ốc. từ

– Phù hợp gắn máy câu 1000 đến 5000

.-

X