CẦN CÂU SIÊU NHỎ

60,000

Siêu ngắn sợi thủy tinh nhỏ cần câu đá cần câu đá cần câu cá biển cần câu cá thuyền cần câu bè cần thu nhỏ van đuôi mềm cần câu cá bán buôn

Chất liệu:
FRP
Nhãn hiệu
Weize
Danh mục:

Mô tả

1m8 70,000
2m1 80,000
2m4 100,000
2m7 110,000
3m 135,000
1m5 60,000
X