CẦN CÂU SIÊU NHỎ

60,000

Siêu ngắn sợi thủy tinh nhỏ cần câu đá cần câu đá cần câu cá biển cần câu cá thuyền cần câu bè cần thu nhỏ van đuôi mềm cần câu cá bán buôn

Chất liệu:
FRP
Nhãn hiệu
Weize
Danh mục:

Mô tả

1,8 70,000
2.1 80,000
2,4 100,000
2,7 110,000
3.0 135,000
1,5 m 60,000
X