Cần Câu Lure Phantom 750,000₫ – 900,000₫

750,000

Mô tả

Thông số :

thương hiệu : HANDING .

tên : phantom

màu : đen đỏ .

áp dụng : sông ,hồ,ao,suối .

size1.8 . giá : 750k

độ dài đóng : 94cm

số lượng : 2

trọng  lượng : 110g

DK ngọn M  :2.00 mm

ĐK ngọn MH :2.30 mm

ĐK gốc :9.56 mm

số khoen : 7+1

size 2.1 :  giá : 850k

độ dài đóng : 110cm

số lượng : 2

trọng lượng : 131.7g

DK ngọn M  :2.00 mm

ĐK ngọn MH :2.30 mm

ĐK gốc : 10.37 mm

số khoen : 7+1

size 2.4  . giá : 900k

độ dài đóng : 124cm

số lượng : 2

trọng lượng : 158.2g

DK ngọn M  :2.00 mm

ĐK ngọn MH :2.30 mm

ĐK gốc : 11.15mm

số khoen : 7+1

X