CẦN CÂU KUI ZHANCUI, SIÊU NHẸ SIÊU CỨNG

295,000

Sản phẩm mới Cần câu cá Big Five Phần Đài Loan Cần câu cá Kui Zhancui 28 bias 19 điều chỉnh siêu nhẹ và siêu cứng cần câu vật lý cửa hàng bán buôn

Cần câu 5 khúc lớn mới, 28 đến 19 điều chỉnh, điều chỉnh chính nặng nhẹ, nhiều kích cỡ tùy chọn 3,6-3,9-4,5-4,8-5,4-5,7-6,3-7,2 mét

Danh mục:

Mô tả

28 đến 19 điều chỉnh 3,6 mét 295,000
28 đến 19 điều chỉnh 3,9 mét 325,000
28 đến 19 điều chỉnh 4,5 mét 355,000
28 đến 19  điều chỉnh 4,8 mét 385,000
28 đến 19 điều chỉnh 5,4 mét 415,000
28 đến 19 điều chỉnh 5,7 mét 450,000
28 đến 19 điều chỉnh 6,3 mét 470,000
28 đến 19 điều chỉnh 7,2 mét 560,000
28 đến 19 điều chỉnh 8,1 mét 680,000

 

X