CẦN CÂU HANDING NHẤT HÀO HẮC KHANH TH4

450,000

– Chất liệu: Carbon

– Độ cứng: 5H

– Tải tĩnh tối đa: từ 1400g đến 2500g (tuỳ độ cứng và độ dài)

– Chế độ bảo hành: Miễn phí thay 02 lóng (trừ lóng gốc)

– Phụ kiện đi kèm: 01 ngọn phụ, 01 túi vải đựng cần

Mô tả

– Chất liệu: Carbon

– Độ cứng: 5H

– Độ dài: 360cm, 450cm, 540cm, 630cm, 720cm

– Tải tĩnh tối đa: từ 1400g đến 2500g (tuỳ độ cứng và độ dài)

– Chế độ bảo hành: Miễn phí thay 02 lóng (trừ lóng gốc), hỗ trợ 40% phí thay từ lần thứ 3

Cần câu handing Nhất hào hắc khanh thế hệ 4 là phiên bản nâng cấp tiếp theo của dòng cần huyền thoại Nhất Hào Hắc Khanh của hãng HANDING. Có 3 phiên bản cho các bác lựa chọn: Phiên bản L có độ cứng 3H, phiên bản M có độ cứng 4H, phiên bản H có độ cứng 5H.

Cần Câu Handing Nhất Hào Hắc Khanh TH4

            

X