cần câu Abu Garcia SILVERMAX dài 2m4 995k

995,000

Mô tả

Cần ABu Garcia SILVERMAX có cả cần dùng máy đứng và máy ngang

Ngọn 2li

Độ cứng M

Tải mồi 3-15g

Tải cá 8-14lb

1m8-

2m1-

2m4 :995k

X