TÚI ĐỰNG CẦN CÂU CÁ BỤNG LỚN

120,000

LEO [Túi đựng cần câu cá bụng lớn có thể gập lại 1M / 1.5m Quân đội xanh lá / đen] Túi mềm câu cá dài

Nhãn hiệu: Sư tử

Vải: vải Oxford 420D

Danh mục:

Mô tả

[Lục quân] 1 mét 120,000
[Lục quân] 1,5 mét 160,000
[Đen] 1 mét 120,000
X