MÁY DAIWA REVROS LT

1,290,000

Lực kéo Max : 5kg đến 12kg

Chất liệu : Cối – Bánh Răng – Tay Quay => Kim Loại

Trọng Lượng : 210gr – 250gr – 280gr – 275gr – 370gr

Tốc độ thu dây :77cm – 99cm 

Thích hợp:  Câu lure – Câu đơn – Câu Lục – Câu Lăng Xê

Xuất sứ: Việt Nam.

Mô tả

Vòng tua : 1000+3000+4000= 6.2:1 – 5000+6000= 5.2:1

Bạc đạn : 4

Cối chứa cước: 1000 : 0.16/100m 3000:0.28/100m 4000:0.3/130m 5000:0.3/230m 6000:0.4/150m

Lực kéo Max : 5kg đến 12kg

Chất liệu : Cối – Bánh Răng – Tay Quay => Kim Loại

Trọng Lượng : 210gr – 250gr – 280gr – 275gr – 370gr

Tốc độ thu dây :77cm – 99cm 

Thích hợp:  Câu lure – Câu đơn – Câu Lục – Câu Lăng Xê

Xuất sứ: Việt Nam.

thong so : 000 : 1.100k

2500-xH: 935.000k

6000-H :1.290k

3000-CXH:935k

5000:-C1.120k

1000:-XH880k

 

 

 

 

X