Cần tay Handing Thống Chiến Lý 2

750

 

 

Danh mục:

Mô tả

Cần tay Handing Thống Chiến Lý 2 – Hàng Chính Hãng

Cần phân bố lực : 2-8

Độ cứng : 4-6H

Nhấc tỉnh : 2800 gr

Cần Câu Handing Thống Chiến Lý F2

    

360cm 750k

450cm 870k

540cm 100,000k

630cm 1,200,000k

720cm 1,350,000k

X