Cần Câu Kaiwo Kiếm Vũ Lý Chiến 6H

6,670

Danh mục:

Mô tả

Thương hiệu
Độ cứng của cần 6H
Độ dài 360cm, 400cm, 450cm, 500cm, 540cm, 600cm, 630cm, 720cm

360cm 3.350.000

450cm 3.900.000

540cm 5.000.000

X