BỘ CHIA MÓC ĐÔI

5,000

SIZE

15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm

Mô tả

Xuất xứ : Trung Quốc

Chất Liệu : thép cacbon

X