CẦN CÂU HOA MỰC NƯỚC THẾ HỆ 2

Cần Câu Đơn HOA MỰC NƯỚC Thế Hệ 2 , độ cứng 6h, đủ size từ 3m6
phân bố lực 19, tải tĩnh 2,8kg, tải cá 13kg-15kg, cần câu tay, cần câu chính hãng…
  1. Xuất Sứ: trung quốc
  2. Độ Cứng: 6h
  3. .Chất Liệu: Carbon xoắn
  4. Siêu nhẹ, Siêu bền đẹp
  5. Tặng nhẫn chống chượt
  6. Tặng ngọn phụ chính hãng
  7. Tặng túi vải mềm chống xước
  8. Bảo hành 1 lóng miễn phí bất kỳ với tất cả các lóng trừ lóng tay cầm
X